Kwaliteit

Van der Wall Psychologie hecht veel waarde aan het bieden van goede zorg, die aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. Dit geschiedt door regelmatig bij- en nascholing te volgen en zo steeds creatief en flexibel maatwerk te kunnen leveren vanuit een cognitief gedragstherapeutisch referentiekader, met inachtneming van bestaande richtlijnen en protocollen. Daarnaast wordt de client regelmatig om feedback gevraagd en worden metingen verricht met behulp van een ROM-systeem. Zo wordt de behandeling geëvalueerd en is er gelegenheid om behandeling bij te stellen of aanwezige onvrede te bespreken. De kwaliteit van de praktijkvoering is vastgelegd in een kwaliteitsstatuut.

Toch een klacht? Bespreek het met uw therapeut!

Klachten geven vaak een kwaliteitsimpuls en zijn altijd de moeite van het bespreken waard. Alleen dan kan in overleg met u gekeken worden naar een goede oplossing van de klacht. Als het bespreken van uw klacht niet leidt tot het gewenste resultaat kunt u daarvoor ook terecht bij de klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). Een overzicht van uw rechten als cliënt kunt u ook vinden op de website van de rijksoverheid. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het medisch Tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.


Vorige pagina: Visie en missie
Volgende pagina: Samenwerkingspartners