Visie en missie

Bij Van der Wall Psychologie is elke hulpvraag is een goede vraag, niets is gek. Er is veel moed voor nodig om hulp te vragen bij problemen. Veel meer dan er voor nodig is om in uw eentje door te gaan in hetzelfde spoor. Of uw kind steeds geruststellend te blijven toespreken.

Van der Wall Psychologie spant zich in om snel en laagdrempelig hulp te bieden, om zo de eventuele schade voor de persoon en zijn of haar gezin te beperken. Bemoeienis van instanties kan soms meer kwaad dan goed doen, omdat mensen niet meer open durven te zijn over hun gedrag en gevoel, uit angst voor de eventuele negatieve consequenties.

Een partner of een kind een klap geven, wordt juridisch al snel vertaald in huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat is strafbaar gedrag. Bij Van der Wall Psychologie is het uitgangspunt dat dit gedrag een uitingsvorm is van machteloosheid. Vaak is het ook een uitingsvorm van eigen, onverwerkte ervaringen. Goede psychotherapie, met de juiste mix tussen heden en verleden, kan een oplossing bieden bij deze problemen.


Vorige pagina: Van der Wall
Volgende pagina: Kwaliteit