Samenwerkingspartners

Van der Wall Psychologie vindt samenwerking met andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg van belang om delen van de behandeling te kunnen uitbesteden (bijv. medicatie of beeldende therapie) en om ontwikkelingen in het vakgebied bij te houden en elkaar te inspireren. Daarom kiest Van der Wall Psychologie voor huisvesting in een gebouw waar meerdere praktijken voor psychotherapie en psychiatrie gevestigd zijn, vindt er maandelijks intervisie plaats en wordt er gewerkt aan het maken van concretere afspraken rondom samenwerking.

Vaste samenwerkingspartners
Elbert-Jaap Schipper, Schipper Psychiatrie Sneek
Anne Ybema, Praktijk Anne Ybema
Chaja Asscher, Ja! Opvoedadvies
Psychotherapiepraktijk Sneek, Jan de Lange, Mariette Hornsveld, Jouke Hoekstra
Praktijk Bogaard, praktijk voor relatie- en gezinstherapie
Ingrid Born, praktijk voor psychotherapie en EMDR
Praktijk voor creatieve therapie beeldend, Jeftha Jeremiasse "Als je met woorden niet kunt vertellen wat je voelt, dan kan creatieve therapie geschikt voor je zijn/een andere ingang bieden"


Vorige pagina: Kwaliteit
Volgende pagina: Registraties