Van der Wall

Van der Wall Psychologie is een praktijk voor trauma, gedragsproblemen en gezinsproblemen. Voor hulp bij het verwerken van nare ervaringen, emotionele uitbarstingen, ruzie, kindermishandeling, loverboyproblematiek, seksueel misbruik, opvoedings- en relatieproblemen. Daarnaast biedt Van der Wall Psychologie ook supervisie en onderwijs op het gebied van gezinsproblematiek, relationeel geweld, kindermishandeling en vroegkinderlijke traumatisering. Bedrijven kunnen bij Van der Wall Psychologie terecht voor een snelle behandeling van hun getraumatiseerde medewerkers (bijv. politieagenten, ambulancepersoneel, brandweerlieden) en voor interimwerkzaamheden binnen de geestelijke gezondheidszorg en jeugdhulpverlening.

Charlotte van der Wall (geb. 1970), eigenaar van Van der Wall Psychologie, studeerde psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en kwam in 2005 met haar gezin naar Friesland. Zij is geregistreerd als cognitief gedragstherapeut VGCT ® klinisch psycholoog BIG, lid-specialist bij de Vereniging voor Kinder- en Jeugd Psychotherapie, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, EMDR Practitioner en is daarnaast ook supervisor VGCT en opleider voor postdoctorale beroepsopleidingen in de geestelijke gezondheidszorg. Zij heeft veel kennis van en ervaring met complexe gezinsproblematiek, trauma’s, culturele problemen, kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboyproblematiek en eergerelateerd geweld. Mevrouw Van der Wall is een professional die met een gezonde dosis humor samen met haar cliënten op zoek gaat naar simpele oplossingen voor complexe problemen. Zij is direct in haar manier van communiceren en heeft een duidelijke visie op goede hulpverlening. Het is voor haar een uitdaging om kinderen, ouders en gezinnen al vroeg in beeld te krijgen en de drempel voor psychologische hulp te verlagen, zodat groter leed op de langere termijn voorkomen kan worden.


Vorige pagina: Home
Volgende pagina: Visie en missie


Bewaren