Supervisie EMDR i.o.*

Supervisie is een noodzakelijk onderdeel van de opleiding EMDR. De supervisie is competentiegericht en wordt gegeven aan de hand van eigen ingebracht beeldmateriaal. Het behalen van de uiteindelijke competenties is natuurlijk een onderdeel van de supervisie. Daarnaast staat jouw professionele ontwikkeling als EMDR therapeut of EMDR practitioner centraal en maken we de vertaalslag naar de doelgroep waarmee je werkt. Alle competenties die op het supervisie-beoordelingsformulier genoemd staan, moeten aantoonbaar (middels beeldmateriaal) aanwezig zijn. Je kunt je aanmelden voor supervisie K&J en Volwassenen door het invullen van een contactformulier.

Het gehele opleidingstraject ziet er als volgt uit:

  • Basiscursus (4 dagen)
  • Supervisie (gemiddeld 3-5 sessies), waarbij voldaan moet worden aan het supervisiebeoordelingsformulier standaardprotocol. Dit betekent dat alle genoemde competenties op dit formulier op video worden getoond en als goed beoordeeld zijn door de supervisor.
  • Vervolgcursus (4 dagen): De eerst volgende vervolgcursus Volwassenen start op: 20-10-2016 en een op 26-1-2017. Voor K&J is deze nog niet gepland, waarschijnlijk september 2017.
  • Supervisie (gemiddeld 6-10 sessies), waarbij voldaan moet worden aan het supervisiebeoordelingsformulier practitioner. Dit betekent dat alle genoemde competenties op dit formulier op video worden getoond en beoordeeld zijn door de supervisor. Daarnaast beoordeelt de supervisor casusconceptualisaties van drie verschillende procedures: Linksom, rechtsom en clustering bij complex. Zie voor de overige eisen de aanhef op het supervisiebeoordelingsformulier practitioner.
  • EMDR Europe Practitioner: Deze registratie kunt u aanvragen na het afronden van het bij punt 4 genoemde supervisie traject en te hebben voldaan aan de overige eisen zoals genoemd op het supervisiebeoordelingsformulier practitioner.

De verwachting bij alle supervisies is dat de supervisant gebruik maakt van de actuele protocollen, supervisieformulieren en actuele literatuur. Zie hiervoor ook de website van de Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Supervisie volgen

Het is belangrijk om de supervisie goed voor te bereiden. Dat betekent dat je de opnames vooraf bekijkt en aantekent waar wat staat dat je wilt laten zien. Dan gaat er weinig tijd verloren met zoeken naar items tijdens de supervisie. Je mag meerdere cases gebruiken om verschillende vaardigheden te laten zien. Natuurlijk kan er ook tijd ingeruimd worden voor ‘gewone’ supervisievragen zoals wat te doen als het proces stagneert of wat te doen bij specifieke problematiek.

Tarief

Het tarief voor supervisie is € 100,- per uur (45 min directe tijd). Over dit bedrag hoeft geen BTW te worden betaald. In de bijlage zit een supervisie overeenkomst met allerlei informatie en afspraken over de supervisie. Als u hiermee akkoord bent, kan de supervisie starten en ondertekenen we deze afspraken tijdens de eerste bijeenkomst.

*) in 2017 vinden de EMDR supervisies nog plaats onder supervisie van een EMDR trainer, in verband met de opleiding tot EMDR Supervisor. Dit houdt in dat de supervisie-sessies worden opgenomen en mede-beoordeeld door een EMDR trainer.


Vorige pagina: Supervisie VGCT
Volgende pagina: Andere diensten


EMDR werkt