Nieuws

14-07-2016

Geen specialistische GGZ voor kinderen en jongeren in 2016 en 2017


Helaas is er op dit moment aanmeldingstop voor kinderen en jongeren die specialistische ggz zorg nodig hebben. Dit in verband met het feit dat de praktijk in 2016 geen contract heeft met de gemeenten voor het bieden van deze zorg. Een en ander heeft te maken met een administratieve fout. Op individueel niveau maken gemeenten/gebiedsteams nog wel eens een uitzondering, maar dan moet de indicatie afgegeven worden door het gebiedsteam en niet door de huisarts.

Toelichting: In 2014 is de wet op de Jeugdzorg van kracht geworden, waardoor  gemeenten verantwoordelijk zijn voor de financiering en indicatiestelling van jeugdGGZ.  Van der Wall Psychologie heeft vanaf het begin van de invoering haar uiterste best gedaan om alle regels te volgen en door te voeren, maar helaas gaat er ook wel eens iets mis. Middenin de zomervakantie 2015 bleek de sluitingsdatum te zijn voor de aanbestedingsprocedure voor 2016. Een week te laat met het indienen van de aanvraag, was er geen mogelijkheid meer om nog aan te haken. Er is dus geen contract met de samenwerkende gemeenten voor 2016. De samenwerkende gemeenten hebben besloten om de contracten van 2016 te verlengen in 2017 en niet gecontracteerde zorgaanbieders in 2016 dus ook geen contract voor 2017 te geven. Dit houdt in dat specialistische behandelingen die getraumatiseerde kinderen nodig hebben, niet meer vergoed kunnen worden.  Wel is er een contract voor specialistische begeleiding vanuit de AWBZ zorg.


Vorige pagina: Interessante links
Volgende pagina: Huiswerkformulieren