Informatie voor verwijzers

Basis of specialistische GGZ?
Van der Wall Psychologie is een kleinschalige psychotherapiepraktijk die samenwerkt met andere kleine zorgaanbieders op het gebied van trauma, gedragsproblemen en gezinsproblemen. Van der Wall Psychologie biedt tweedelijns GGZ voor cliënten van 0 tot 65 jaar. In het stroomdiagram kunt u controleren of uw patiënt voor basis of specialistische GGZ in aanmerking komt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in de ernst en de complexiteit van de (context van de) klachten. Voorwaarde voor vergoeding van de zorgverzekeraar is dat er een verwijsbrief is van de huisarts of een andere GGZ aanbieder. In de verwijsbrief moet duidelijk vermeld worden of er verwezen wordt voor basis- of specialistische GGZ. Met de meeste zorgverzekeraars heeft Van der Wall Psychologie een contract afgesloten.

Samenwerking met verwijzers
Van der Wall Psychologie vindt samenwerking met verwijzers van groot belang. Indien de client daar toestemming voor geeft, krijgt de verwijzer direct na de intake een korte terugkoppeling van de intake en het behandelplan. Verder krijgt de verwijzer schriftelijk bericht als er een evaluatie heeft plaatsgevonden of als de behandeling is beëindigd. Indien een verwijzer tussentijds vragen heeft, of het van belang vindt om informatie te delen, kan uiteraard rechtstreeks contact worden opgenomen.

Zorgen over een kind of gezin
Indien u als verwijzer twijfelt over een aanmelding en  een zorgmelding overweegt, kunt u altijd contact met ons of bureau jeugdzorg opnemen. Acuut dreigend gevaar moet altijd gemeld worden bij politie en Regiecentrum Bescherming en Veiligheid (voorheen Bureau Jeugdzorg. In andere gevallen, waarin u twijfelt over de ernst van de situatie, maar zich wel zorgen maakt over de positie van het kind, kunt u aanmelding bij Van der Wall Psychologie overwegen of voor collegiaal overleg contact opnemen. Tevens kunt u de richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld bekijken en de informatie over kindermishandeling op de website van Veilig thuis of van het Nederlands Jeugdinstituut.


Vorige pagina: Klachtenprocedure
Volgende pagina: Interessante links