Tarieven

Psychotherapie volwassenen

Bij Van der Wall Psychologie wordt psychotherapie bij volwassenen vanuit de basisverzekering vergoed en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). Voorwaarde voor behandeling en vergoeding vanuit de basisverzekering is dat u een verwijsbrief van uw huisarts heeft voor tweedelijns zorg. De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Als er een contract is met de zorgverzekeraar, wordt de rekening direct naar de zorgverzekeraar verstuurd. Anders ontvangt u na afloop een rekening en kunt u deze bij uw zorgverzekeraar indienen. Voor 2017 heeft Van der Wall Psychologie een contract afgesloten met:
De Friesland
VGZ
IZA
IZZ
N.V. Zorgverzekeraar UMC
Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V.
N.V. Unive
De Amersfoortse
Ditzo Verzekeringen
Caresco (voorheen Nedasco ASR)
IAK volmacht (voorheen ASR ziektekosten)
PNO Zorg (vh PNO ziektekosten)

Met Menzis is  geen contract afgesloten. Staat uw verzekeraar er nog niet bij? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar.

Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar treft u aan op www.kiesbeter.nl/Zorgverzekeringen/polisvanverzekeraar/gewensteverzekeraars/. Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Wanneer een afspraak minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt deze zitting bij u in rekening gebracht. Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden.

Psychotherapie kinderen en jongeren

GGZ Jeugd wordt sinds de Jeugdwet vergoed door de gemeenten. Van der Wall Psychologie heeft in 2017 geen contract met de gemeente, maar in uitzonderingsgevallen geeft de gemeente wel toestemming voor behandeling. Neem contact op met de gebiedsteam-medewerker van uw gemeente voor verdere informatie.

Consultatie en/of coaching

Voor een eenmalig consult of coaching bedraagt het tarief 125 euro per klokuur.

No show

No shows (niet verschijnen of te laat afzeggen) kunnen niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar en dienen door de client zelf te worden betaald. De kosten van een no-show zijn gelijk aan de kosten van een therapie-uur, nl. 100 euro per uur.

Supervisie

Kosten supervisie: 100 euro per supervisieuur (45 minuten)

Interimwerkzaamheden

Voor specialistische diagnostiek, teamcoaching (inhoudelijk), visie-ontwikkeling, deskundigheidsbevordering, specialistische behandeling en opleidingswerkzaamheden, voert Van der Wall Psychologie ook werkzaamheden uit bij uw organisatie. Van der Wall Psychologie verricht ondermeer werkzaamheden  bij Behandelcentrum Woodbrookers, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en Kinnik, GGZ Jeugd, PSYTREC. Voor inhoudelijke vragen of tariefinformatie, kunt u het beste direct contact opnemen met mevrouw Van der Wall.


Vorige pagina: Gezinnen
Volgende pagina: Algemene voorwaarden