Klachtenprocedure

Een klacht? Bespreek het met uw therapeut!

Hoewel er veel aandacht besteed wordt aan de kwaliteit van de zorg, kan het voorkomen dat u niet te tevreden bent. Klachten geven vaak een kwaliteitsimpuls en zijn altijd de moeite van het bespreken waard. Alleen dan kan in overleg met u gekeken worden naar een goede oplossing van de klacht. Als het bespreken van uw klacht niet leidt tot het gewenste resultaat kunt u daarvoor ook terecht bij de klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP). Een overzicht van uw rechten als cliënt kunt u ook vinden op de website van de rijksoverheid. Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen onder het medisch Tuchtrecht en kunnen klachten tegen hen worden ingediend bij het Tuchtcollege voor de GezondheidszorgVorige pagina: Algemene voorwaarden
Volgende pagina: Informatie voor verwijzers