Jonge kinderen

HELAAS IS ER IN 2016 EEN INSCHRIJFSTOP VOOR JONGE KINDEREN IVM CONTRACTERINGSPROCEDURE GEMEENTE, dit houdt in dat de behandeling niet vergoed wordt. Indien u zelf wilt betalen is behandeling wel mogelijk.

Jonge kinderen kunnen in hun nog korte leven al hele nare dingen hebben meegemaakt, door bijvoorbeeld gezinsproblemen, problemen met een van de ouders, een verlies of een ziekenhuisopname. Gelukkig heeft ongeveer 80% van de kinderen die iets heel ergs meemaken maar kort last van deze gebeurtenis en hebben ze geen hulp nodig van een therapeut of van hun ouders of verzorgers. Ongeveer 20% van de kinderen houdt wel last van zo’n nare ervaring en ontwikkelt ook klachten als gevolg van deze ervaringen. Dit kan zich uiten in gedragsproblemen, problemen met eten, extreme angst of juist aanklampend gedrag.

Bij het ene kind komt een nare ervaring harder aan dan bij het andere kind. Dit kan met meerdere dingen te maken hebben. De factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:

- De aard van de gebeurtenis
- Hoe ging het met het kind voordat het gebeurde
- Het temperament van het kind
- Kan het kind met moeilijkheden omgaan
- Kunnen de ouders met moeilijkheden omgaan
- Hoe hebben ouders en anderen gereageerd op de gebeurtenis
- Hoe heeft het kind op de gebeurtenis en de reacties van anderen gereageerd

Wanneer er sprake is van problemen die te maken lijken te hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen kan EMDR een werkzame therapievorm zijn. Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf de leeftijd van ±2 jaar. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Direct aanmelden