EMDR: traumabehandeling kinderen

Wanneer er sprake is van problemen die te maken lijken te hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen kan EMDR een werkzame therapievorm zijn. Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf de leeftijd van ±2 jaar. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij de behandeling hebben de ouders of verzorgers een belangrijk aandeel. Een behandeling met EMDR kan binnen een paar sessies al tot resultaat leiden en is daarmee een snelle en efficiente manier om de gestagneerde ontwikkeling weer op gang te helpen. 

Direct aanmelden


Vorige pagina: Kinderen
Volgende pagina: Problemen met zelfbeeld