Kinderen

HELAAS IS ER IN 2016 EEN INSCHRIJFSTOP VOOR KINDEREN EN JONGEREN IVM CONTRACTERINGSPROCEDURE GEMEENTE, dit houdt in dat de behandeling niet vergoed wordt. Indien u zelf wilt betalen is behandeling wel mogelijk.

Kinderen en jongeren kunnen hele nare dingen hebben meegemaakt, in de thuissituatie, op school of op straat. Gelukkig heeft ongeveer 80% van de kinderen en jongeren die iets heel ergs meemaken maar kort last van deze gebeurtenis en hebben ze geen hulp nodig van een therapeut of van hun ouders of verzorgers. Ongeveer 20% van de kinderen en jongeren houdt wel last van zo’n nare ervaring en ontwikkelt ook klachten als gevolg van deze ervaringen. Bij het ene kind komt een nare ervaring harder aan dan bij het andere kind. Dit kan met meerdere dingen te maken hebben. De factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:

- De aard van de gebeurtenis
- Hoe ging het met het kind voordat het gebeurde
- Het temperament van het kind
- Kan het kind met moeilijkheden omgaan
- Kunnen de ouders met moeilijkheden omgaan
- Hoe hebben ouders en anderen gereageerd op de gebeurtenis
- Hoe heeft het kind op de gebeurtenis en de reacties van anderen gereageerd

Er is dus geen direct verband tussen de aard van de gebeurtenis(sen) en te verwachten reacties van het kind daarop. Ook de leeftijd van het kind op het moment dat het de gebeurtenis(sen) meemaakt, is een factor van betekenis. Kinderen laten verschillende reactievormen zien op verschillende leeftijden.

Direct aanmelden