Ouderschap en psychiatrie

Als ouder met eigen psychische problemen, is het opvoeden van een kind in de puberteit een grote uitdaging. Samen heeft u al heel wat meegemaakt en daardoor is de band die u met elkaar hebt vaak erg hecht. Toch willen kinderen zich losmaken en hebben ze ruimte nodig voor hun eigen ontwikkeling. Ondertussen vraagt hun gedrag ook om beschikbaarheid van de ouder en emotionele flexibiliteit. Jongeren vragen veel van ouders en daar hebben ouders niet altijd de rust en de ruimte voor. Psychisch gezonde ouders hebben hier al moeite mee, laat staan als eigen onverwerkte ervaringen nog in de weg zitten en als u bepaalde vaardigheden niet goed van uw eigen ouders heeft geleerd. Juist omdat u zich kwetsbaar voelt, kan het heel moeilijk zijn om hulp te vragen bij de opvoeding en om stil te staan bij de dingen die wel goed gaan. Door de focus van uw eigen problematiek te combineren met uw rol als ouder kan er in de behandeling open worden gesproken over de uitdagingen die dat met zich meebrengt en gezocht worden naar passende oplossingen en hulpbronnen. Doel van de behandeling is dat u zich sterker voelt in uw rol als vader of moeder, meer kunt genieten, vaardigheden bijleert, anderen durft in te schakelen en dat u meer balans kunt vinden tussen jezelf en de andere gezinsleden.


Vorige pagina: Foute contacten, moeilijke relaties
Volgende pagina: Volwassenen