Jongeren

HELAAS IS ER IN 2016 EEN INSCHRIJFSTOP VOOR KINDEREN EN JONGEREN IVM CONTRACTERINGSPROCEDURE GEMEENTE, dit houdt in dat de behandeling niet vergoed wordt. Indien u zelf wilt betalen is behandeling wel mogelijk.

Jongeren met problemen rondom zelfbeeld, concentratie, druk gedrag, seksualiteit, vriendschappen en relaties lopen vast in hun ontwikkeling en kunnen profiteren van een goede psychotherapie.  De problemen kunnen samenhangen met een (of meerdere) nare ervaringen, zoals bijv. een ernstig ongeval, pesten, seksueel misbruik, geweld, verlies, bedreiging of problemen in de thuissituatie. Het is voor jongeren belangrijk om een plek te hebben waar ze vrijuit hun zorgen kwijt kunnen, zonder dat het meteen bij de ouders terechtkomt. Vaak willen jongeren hun ouders buiten de behandeling houden. Toch hebben ouders een belangrijke opvoedingstaak en is het dus van groot belang dat ouders en jongeren met elkaar in gesprek blijven over wat er speelt. Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf kiezen of ze hun ouders willen betrekken, maar ook als ouders niet bij ons komen, geven wij ze een plek in de therapie.

Wij nodigen je bij voorkeur samen met je ouders uit voor de intake. Daarna kunnen er ook aparte sessies plaatsvinden, om individuele zaken te behandelen, bijvoorbeeld als het gaat om traumabehandeling of relatieproblemen. We maken daarin goede afspraken over wat er wel en niet met elkaar wordt besproken. Het is heel belangrijk dat je vrijuit kunt spreken zonder je zorgen te hoeven maken over de reactie van je ouders. Voor ouders is het belangrijk dat zij hun ouderrol goed kunnen vormgeven en hun opgroeiende kind kunnen begeleiden en bescherming bieden. Iedereen heeft belang bij een duidelijk, veilig opvoedingsklimaat, waarin jongeren en ouders zich optimaal kunnen ontwikkelen en – uiteraard aangepast aan de leeftijd – elkaar ook steeds meer kunnen loslaten en een eigen leven gaan ontwikkelen. 

Als je nare dingen hebt meegemaakt, in de thuissituatie, op school of op straat hoef je niet altijd therapie te krijgen. Gelukkig heeft ongeveer 80% van de jongeren die iets heel ergs meemaken maar kort last van deze gebeurtenis en hebben ze geen hulp nodig van een therapeut of van hun ouders of verzorgers. Ongeveer 20% van de jongeren houdt wel last van zo’n nare ervaring en ontwikkelt ook klachten als gevolg van deze ervaringen. Bij de een komt een nare ervaring harder aan dan bij de ander. Dit kan met meerdere dingen te maken hebben. De factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:

- De aard van de gebeurtenis
- Hoe ging het met jou voordat het gebeurde
- Je temperament
- Kun je met moeilijkheden omgaan
- Kunnen je ouders met moeilijkheden omgaan
- Hoe hebben ouders en anderen gereageerd op de gebeurtenis
- Hoe heb je op de gebeurtenis en de reacties van anderen gereageerd

Wanneer er sprake is van problemen die te maken lijken te hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen kan EMDR een werkzame therapievorm zijn. Meer informatie over EMDR bij jongeren kun je nalezen in de folder. Voor ouders of verzorgers is er ook een folder.


Vorige pagina: Ouderschap en psychiatrie
Volgende pagina: Traumabehandeling jongeren