Gezinnen

Niemand begint een relatie om elkaar vervolgens het leven zuur te maken, te mishandelen of te misbruiken. Niemand krijgt kinderen om ze vervolgens achter het behang te plakken. Toch maken mensen ruzie en wil iedereen zijn kinderen wel eens achter het behang plakken, dat hoort er allemaal bij. Wanneer ruzies destructief worden, partners elkaar beschadigen, kinderen niets meer goed kunnen doen, partners elkaar alleen maar aanspreken op wat fout gaat, dan is er iets ernstig mis. Het vraagt moed om dat toe te geven en nog meer moed om dan ook daadwerkelijk hulp te zoeken. Dat verdient een snelle en adequate behandeling, die gericht is op het doorbreken van het negatieve interactiepatroon en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Zelfs als het een oplossing lijkt om uit elkaar te gaan. Door het hebben van kinderen blijven ouders voor het leven met elkaar verbonden, dan kunt u maar beter met elkaar in gesprek blijven.

Direct aanmelden


Vorige pagina: Omgaan met verlies
Volgende pagina: Stoppen met ruzie maken