Home

Van der Wall Psychologie is een praktijk voor trauma, gedragsproblemen en gezinsproblemen. In 2018 gaat Van der Wall Psychologie over in een nieuwe organisatie: KieN. Voor hulp bij trauma, emotionele uitbarstingen, ruzie, kindermishandeling, loverboyproblematiek, seksueel misbruik, opvoedings-, relatie- en echtscheidingsproblemen. De behandeling richt zich op de klachten die u of uw kind ervaart in het hier-en-nu, waarbij  ook aandacht is voor de achtergrond van de klachten en het verwerken van nare ervaringen die invloed hebben op de klachten. Verder krijgt u vaardigheden aangereikt om  te experimenteren met nieuw gedrag en het anders omgaan met problemen en conflicten. Onderstaand de belangrijkste aanmeldingsklachten en doelgroepen op een rij.


Gedragsproblemen, problemen met zelfbeeld of opvoedingsproblemen bij kinderen en jongeren kunnen veroorzaakt worden door nare ervaringen die het kind heeft opgedaan. Als deze ervaringen niet verwerkt worden, kan dat de ontwikkeling in de weg zitten.

 
Mensen met zware beroepen, zoals bijvoorbeeld politie-agent, machinist, brandweerman, arts, militair of hulpverlener maken nare dingen mee. Onverwerkte trauma's kunnen uw functioneren in het dagelijks leven verstoren, waardoor u het risico loopt dat er nog meer dingen misgaan.


Nare gebeurtenissen, verlieservaringen, problematische kinderen of andere stressbronnen kunnen in de relatie  problemen veroorzaken, waardoor er nog een probleem bij komt. Door dit bespreekbaar te maken in therapie, kan de negatieve spiraal doorbroken worden.

 Volgende pagina: Van der Wall